Search

U preko 200 fotografija po hronološkom redu, upoznajte čoveka koji je osvetlio našu planetu. Tekst koji je napisao Milovan Matić, istraživač i fizičar, govori o pozadini života velikog čoveka, naučnom i ličnom rastu do slave, ideja i pronalazaka. Multimedijalni sadržaj koji dolazi na CD-u nudi...

U preko 200 fotografija po hronološkom redu, upoznajte čoveka koji je osvetlio našu planetu. Tekst koji je napisao Milovan Matić, istraživač i fizičar, govori o pozadini života velikog čoveka, naučnom i ličnom rastu do slave, ideja i pronalazaka. Multimedijalni sadržaj koji dolazi na CD-u nudi...

×